کلمه عبور پیش فرض همان شماره همراه وارد شده در هنگام ساخت است که اکیدا توصیه میگردد پس از ورود به پنل آن را از بخش "کاربری" تغییر دهید

[ آموزشهای تصویری پنل مدیریت ]